Tin cậy

GROUP PLAY

lamune
42.86MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 2.5.512 2 năm trước

Mô tả của GROUP PLAY

Play a multi-player game with nearby friends without internet connection.

Enjoy the new Group Play experience with updated Group Play specialized games.- Play newly-updated games for Group Play

Cheers Rabbit : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/RWd_NY3XAuE%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF2awHiZxfu1cNK5DBWN0_y-WCt0g&sa=D&usg=AFQjCNGokH1SXqlg8mNkyAPDnna4AykMHw" target="_blank">http://youtu.be/RWd_NY3XAuE</a>

Beat Racer : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/q_GspJAn0g0%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNE3x4Q9JBnw1GTO_IwCeeew_eHVGQ&sa=D&usg=AFQjCNEVhhfYSavX8gfRw7pEayCWGrsVAQ" target="_blank">http://youtu.be/q_GspJAn0g0</a>

Coupling Ice Cube : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/VzRpNX5s0O0%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGCoww7zTpQ6vMk3JKJ3-cDNoErIQ&sa=D&usg=AFQjCNFFGbfRM2D9iWyQcwhl3RbeDsaZLQ" target="_blank">http://youtu.be/VzRpNX5s0O0</a>

Gem Out : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/nT30XjKyslk%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNER6W73qBj8eBjyv0sQjzHKQCcGEw&sa=D&usg=AFQjCNFL2iixU7IN5VeX_wBbXYdkxffiRA" target="_blank">http://youtu.be/nT30XjKyslk</a>

- Play Galaxy 11 games for Group Play!!

Beat the aliens with Global football stars!

Cannon Shooter : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/H1x-lCHyEhk%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGIVFT92O5_jTw8bz5yyOh123QrGg&sa=D&usg=AFQjCNGO10bCPrPQR7HvTez6ORi-XGdG-Q" target="_blank">http://youtu.be/H1x-lCHyEhk</a>

Shooting Soccer : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/n4h7dQj-IWs%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEtHIEkbVER4kUUhYgbu7yPgdymg&sa=D&usg=AFQjCNGgly8Yohi5_bAZU13vpfi4abpWsQ" target="_blank">http://youtu.be/n4h7dQj-IWs</a>

Soccer Wars : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/qOIjoPh8oDQ%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHEObhxAcvsaMCJPjEtaZBf8dafsw&sa=D&usg=AFQjCNGBGEAs1ydZLLDSKe6pa_ppqFIMCQ" target="_blank">http://youtu.be/qOIjoPh8oDQ</a>

- What can we do more with Group Play?

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://youtu.be/TkvuzbCIWVc%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFFJN5s4B141GfkI7bnh-eB3UWsAw&sa=D&usg=AFQjCNE3kXRhrN8lcwuDaxlLyJtKeT-oPw" target="_blank">http://youtu.be/TkvuzbCIWVc</a>

※ Notice

1. Group Play 2.1 which is compatible with Group Play 2.5, requires Android OS version 4.3 or above.

(Previous Version Group Play 2.0 is not compatible with Group Play 2.1 and 2.5)

2. In order to use Group Play 2.5, you have to upgrade your device to Android 4.3

* Share Video & Multi-Vision features might not be supported depends on hardware specifications

(Only Note 3 or later devices support Share Video.)

※ For those who cannot upgrade Group Play at your mobile,

Please visit and download the following APK

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://img.content.samsung.com/static/apk/groupplay/GroupPlay-2.5.318.apk%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGiw9sW-XHaD6W50Y1li1spVbOs4g&sa=D&usg=AFQjCNEIYHEWAhQNrWFaE3jtBHXIDtrtRQ" target="_blank">http://img.content.samsung.com/static/apk/groupplay/GroupPlay-2.5.318.apk</a>

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho GROUP PLAY

4.07
83
5
48
4
7
3
19
2
4
1
5

Đánh giá GROUP PLAY

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên GROUP PLAY, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng lamune
Cửa hàng lamune 49.32k 14.71M

Thông tin APK về GROUP PLAY

Phiên bản APK 2.5.512
Khả năng tương thích Android 4.2.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Samsung Electronics Co., Ltd. MSC


Tải về GROUP PLAY APK
Tải về